Ik wil inloggen, maar ik kom niet voorbij de verificatie.

Op de inlogpagina van de website wordt een verificatie gebruikt om robots (hackers) buiten te houden. Deze verificatie detecteert automatisch of er een robot of een mens probeert in te loggen. Wanneer deze verificatie twijfelt of het een mens is, wordt een soortgelijke pop-up getoond, zoals hieronder weergegeven.

Bij deze verificatie dient de persoon alle vakken aan te vinken welke, in dit geval, een brug tonen. Wanneer de persoon dat heeft gedaan, moet er worden geklikt op “Verifiëren”. Het kan zijn dat de desbetreffende persoon het of fout gedaan heeft, of dat u een tweede of soms derde verificatie moet doorlopen.

Soms kan het voorkomen dat de afbeeldingen vernieuwd worden. Volg dan dezelfde stappen als hierboven.